Çocuk Psikiyatrisi

Çocuk Psikiyatrisi hem koruyucu ruh sağlığı, hem de tedavi alanında hizmet veren bir tıp branşıdır. Ele aldığı konular itibariyle çocuk psikiyatrisinin ilişkili olduğu ve işbirliği içinde faaliyet gösterdiği alanlar şunlardır: • Çocuk Psikolojisi • Pediatri • Pedagoji • Psikolojik Danışma • Sosyal [...]

Read more

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD)

EHB çok iyi tanımlanmış ve uzun yıllardır bilinen bir bozukluktur. Çocuk psikiyatrisi tarafından takip edilen rahatsızlıkların başında yer alır. Genetik [...]

Çocuk Psikiyatrisi ve Çocuk ve Ergende Depresyon

Depresyon, çocuk psikiyatrisi uzmanlarının klinik pratikte en sık karşılaştıkları psikiyatrik tablolardan bir tanesidir. Özellikle çocuk ve ergende ciddi yaşam [...]

Çocuk ve Gençlerde Takıntılar – (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)

Obsesyon: Durdurulamayan, rahatsız edici, tekrarlayıcı dürtü, duygu veya düşünceler. Kompulsiyon: Tekrarlayıcı, sayma, kontrol etme ve kaçınma gibi [...]

PANDAS ( Streptokok enfeksiyonu ile ilgili çocukluk çağı otoimmun nöropsikiyatrik bozukluğu)

PANDAS; obsesif kompulsif bozukluk veya tik bozukluğu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu ile ilişkili olduğunda zaman verilen isimdir. Bu sıklıkla boğaz enfeksiyonuna [...]